Afdeling Noord-Holland-Noord
Kernactiviteiten   Meer informatie   Contact

De afdeling Noord-Holland-Noord is gesprekspartner voor de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten.

Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.
 
Klik
hier voor meer informatie over de afdeling.

Deze site wordt automatisch doorgeschakeld naar de afdelingswebsite van Bouwend Nederland. 

 
Justus van Effenstraat 3  
1813 KW Alkmaar   

T
  072-5402299  

F
  072-5404782   

E
  info@bouwendnederlandnhn.nl